Καταργούνται οι μειώσεις ν.4093/12 για τα Μ.Τ.-Δείτε τι αναφέρει το νέο ν/σ ΥΠΕΘΑ - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Καταργούνται οι μειώσεις ν.4093/12 για τα Μ.Τ.-Δείτε τι αναφέρει το νέο ν/σ ΥΠΕΘΑ

 


Στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο άρθρο 27 προβλέπεται η κατάργηση των μειώσεων του ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους.

Οι υπόψη κρατήσεις είχαν κριθεί αντισυνταγματικές, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του ΣΤΕ (1891/20290), ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχε αποκατασταθεί η αδικία στην οποία υπόκεινται οι απόστρατοι.

Οι παραπάνω κρατήσεις παύουν να ισχύουν με αναδρομική ισχύ από 01/01/2021.

Επομένως, σταματά η αδικία δύο ταχυτήτων που υφίστανται οι Απόστρατοι διότι οι μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων πριν το 2016 συνέχιζαν να έχουν κρατήσεις, ενώ μετά το 2016 δεν είχαν.

Στο άρθρο 27 του νέου νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 27

Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους

Από 1.1.2021 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι.»


ΠΗΓΗ: staratalogia.gr

Pages