Υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη νέων ΔΣ Παραρτημάτων της ΕΑΑΝ. - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη νέων ΔΣ Παραρτημάτων της ΕΑΑΝ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΝ

Σας γνωρίζεται ότι μετά την   συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ/ΕΑΑΝ, όπως αυτό αναγράφεται στο σχετικό, ανακοινώνουμε από τούδε την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων της ΕΑΑΝ, για το χρονικό διάστημα 2022-2025.

Κατόπιν των ανωτέρω όσοι εκ των Μελών της ΕΑΑΝ επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητά  ως  μέλη των νέων ΔΣ των Παραρτημάτων (πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος) να το δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω των Παραρτημάτων τους, επισυνάπτοντας αντίγραφο της ταυτότητας Αποστράτου ΕΑΑΝ.

 Διοικητικά συμβούλια παραρτημάτων, μεριμνήσουν για ενημέρωση των μελών.

Υποβολή ανωτέρω δηλώσεων έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022/12:00.

Παραρτήματα ΕΑΑΝ  μετά   την λήψη   υποψηφιοτήτων,  αποστείλουν συγκεντρωτικά τις υποψηφιότητες έως την Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022/12:00 προς info@eaan.gr , προκειμένου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.

 Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Ν.

Αντιναύαρχος εα Θεόδωρος Γερούκης ΠΝ

Pages