Ε.Α.Α.Λ.Σ. Παρέμβαση: Συνάντηση με ΓΓ/ΥΝΑΝΠ Δρ. Ευ. Κυριαζόπουλο - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ε.Α.Α.Λ.Σ. Παρέμβαση: Συνάντηση με ΓΓ/ΥΝΑΝΠ Δρ. Ευ. Κυριαζόπουλο

Στο πλαίσιο ειλημμένων αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΑΑΛΣ και κατόπιν σχετικού αιτήματός μας, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Δρ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο.

Η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα και είχε αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα.  Από την ΕΑΑΛΣ, που εκπροσωπήθηκε από τους Σ. Βοϊδονικόλα, Δ. Σαϊτάκη και Ι. Καραγεωργόπουλο, τέθηκε υπόψη του κ. Κυριαζόπουλου το αίτημά μας για τη σύσταση «Πολιτιστικού Κέντρου του Λ.Σ.», που θα εξυπηρετεί τόσο τους ιδρυτικούς σκοπούς της ΕΑΑΛΣ, όσο και την ανάγκη πάγιας παροχής αρωγής στο ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, στον τομέα της πολιτιστικής ενδυνάμωσης. 


Ο ΓΓ κ. Κυριαζόπουλος, καταγράφοντας προσεκτικά το ως άνω αίτημα και την αναλυτική επιχειρηματολογία της Ένωσής μας και αναγνωρίζοντας τον εποικοδομητικό χαρακτήρα του αιτήματος, μας διαβεβαίωσε ότι θα τεθεί υπόψη  του κ. Υπουργού για να ενταχθεί σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΝΑΝΠ.


Μετά το τέλος της συνάντησης, η ΕΑΑΛΣ επέδωσε στον Δρ. Κυριαζόπουλο τον θυρεό της Ένωσης και πολιτιστικού περιεχομένου εκδόσεις της, σε αναγνώριση της προσφοράς του κ. Γενικού Γραμματέα στο ΥΝΑΝΠ και στο ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.

Pages