ΕΑΑΛΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ελεύθερη είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους!!! - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

ΕΑΑΛΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ελεύθερη είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους!!!

Γίνεται γνωστό ότι, με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ Τεύχος B 2666/01.07.2019), καθορίστηκε το ύψος του αντιτίμου των μεμονωμένων και των ενιαίων εισιτηρίων που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως και ποιοι δικαιούνται ελεύθερη είσοδο.

 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (50%) – Από 1/4 έως 31/10.

 

Ειδικότερα, για τα μεμονωμένα εισιτήρια καθορίστηκε αντίτιμο ύψους 50% περίπου του εκάστοτε κανονικού εισιτηρίου, κατά το διάστημα από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου, το οποίο δικαιούνται να καταβάλλουν οι κάτωθι κατηγορίες επισκεπτών:
α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 6 έως 25 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,

β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης,

γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’βάθμιας, Β’βάθμιας και Γ’βάθμιας εκπαίδευσης των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών.

 

Σημειώνεται επίσης ότι, με την ίδια απόφαση κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου, το μειωμένο αντίτιμο των μεμονωμένων εισιτηρίων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για όλους τους επισκέπτες.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ – Από 1/11 έως 31/3 την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα

 

Επίσης, με όμοια Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 3976/31.10.2019) καθορίστηκε ελεύθερη είσοδος και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου

για είσοδο στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για όλους τους επισκέπτες, στις εξής ημερομηνίες:

• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),

• 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),

• 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),

• τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),

• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και

πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.Pages