Άγιος Ταράσιος - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Άγιος Ταράσιος

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως (784-806), που προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στην Εκκλησία την περίοδο της Εικονομαχίας, γι’ αυτό και ανακηρύχθηκε Άγιος.  Η μνήμη του τιμάται στις 25 Φεβρουαρίου.  Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ταράσιος και Ταρασία.


Απολυτίκιο

Βίου ορθότητι, καλλωπιζόμενος, φωστὴρ υπέρλαμπρος, ώφθης του Πνεύματος, και την Εικόνα του Χριστού, Συνόδω εν τη Εβδομη, προσκυνείν εκήρυξας, ορθοδόξως μακάριε, στύλος και εδραίωμα, Εκκλησίας γενόμενος, διο τους σους αγώνας γεραίρει, Πάτερ Ιεράρχα Ταράσιε.

 

Πηγή:  SanSimera.gr

Pages