Προφυλάσσονται οι πόροι του Μ.Τ.Ν.;; - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

Προφυλάσσονται οι πόροι του Μ.Τ.Ν.;;

«Ρητορικό» το ερώτημα, αυτονόητη κι η απάντηση…Πολύτιμοι είναι και πρέπει να φυλάσσονται «σαν τα μάτια μας»…Αλήθεια, όμως, γίνεται αυτό στην πράξη;; 


Πριν, όμως, δοθεί απάντηση, είναι σκόπιμο, πρώτ’ απ’ όλα, να συνειδητοποιήσουμε ποιοι ακριβώς είναι οι βασικότεροι πόροι του Μ.Τ.Ν. 


Ποιοι είναι οι πόροι του ΜΤΝ

Πρώτος και βασικότερος πόρος του Ταμείου είναι οι μέτοχοί του κι οι εισφορές/κρατήσεις τους (εν ενεργεία και εν αποστρατεία δικαιούχοι των παροχών του). 


Δεύτερος τη τάξει (μα βασικότερος, μολονότι περιστασιακός), είναι οι κρατήσεις επί των «μεγάλων» εξοπλιστικών (4% υπέρ ΜΤΝ και 2% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ). 


Τρίτοι στη σειρά, ακολουθούν διάφοροι άλλοι πόροι, που αναφέρονται καταλεπτώς στην ιστοσελίδα του Ταμείου [έσοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας ΜΤΝ, έσοδα από κρατήσεις ποσοστού 5% επί των οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας και μετάθεσης εξωτερικού-εσωτερικού και τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις εξωτερικού των στρατιωτικών του ΠΝ και του ΛΣ, από εισφορές 5% από το μηνιαίο μέρισμα των μερισματούχων καθώς και 3% επί του μερίσματος, για κάθε χρόνο αναγνώρισης στο ΕΚΟΕΜΝ, από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη, από χαριστική πράξη/ παροχή, που γίνεται με σκοπό την ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΝ, από εισφορές από δραστηριότητες εκτός των προϋπολογισμών ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, όπως κέρδη εκμεταλλεύσεων, διαχειρίσεων, μισθώματα στρατιωτικών οικημάτων, κέρδη ΠΟΝ, θέρετρων, κλπ., εισφορές από πράξεις που διενεργούνται από το Λ.Σ για λογαριασμό και εξυπηρέτηση τρίτων όπως καθορίζονται με κατά περίπτωση Υπουργικές Αποφάσεις, κλπ.]


Η ανάλυση που ακολουθεί, καλύπτει τους δύο βασικότερους πόρους του Μ.Τ.Ν. (και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), δηλ. τους μετόχους του και τους πόρους του από τα εξοπλιστικά. 


Οι μέτοχοι ΜΤΝ

Ενεργοί Μέτοχοι

Μερισματούχοι

Σύνολα

Π.Ν.

13.774

10.851

24.625

Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

7.480

4.694

12.174

Σύνολα

21.254

15.545

36.799

Σχέση δικαιούχων μερίσματος προς ενεργών μετόχων: 1 προς 1,37.

Στοιχεία ΜΤΝ (έτος 2020)


Παρατηρώντας προσεκτικά τον πίνακα (πηγή ΜΤΝ) αποκαλύπτεται η απάντηση στο ερώτημα αναφορικά με τον βασικότερο πόρο του αναδιανεμητικού συστήματος του Ταμείου, δηλ. τους μετόχους του (ιδίως, τους εν ενεργεία).  Παρότι τα στοιχεία ανάγονται στο έτος 2020, γίνεται η παραδοχή ότι αυτά δεν έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά, μέχρι σήμερα.  Έτσι, αναδεικνύεται ότι, το μέρισμα ενός απόστρατου στελέχους Λ.Σ. καλύπτεται από τις εισφορές 1,6 εν ενεργεία στελεχών Λ.Σ. Εύλογα, η αναλογία 1/1,6 μερισματούχων/μετόχων του Λ.Σ. (1/1,26 η αντίστοιχη αναλογία του ΠΝ) θα πρέπει να προκαλεί βαθύτατη ανησυχία στους ιθύνοντες του Λ.Σ., αφού δεν φθάνει ούτε για την αναπλήρωση (ισοζύγιο κατατάξεων-αφυπηρετήσεων) και που θα πρέπει να σπεύσουν να τροποποιήσουν πάραυτα τις ΚΥΑ που μειώνουν κατά 40% την εισροή νέων μετόχων (εν προκειμένω Λ/Φ) στο Σώμα για το έτος 2023.  Ειδάλλως, οι μέτοχοι του ΜΤΝ θα συνεχίσουν να πληρώνουν για αυτούς του ΛΣ…


Οι κρατήσεις από τα εξοπλιστικά

Ακολούθως, αναλύεται η κατάσταση αναφορικά με τη διαφύλαξη και προάσπιση του άλλου μεγάλου πόρου του ΜΤΝ (έσοδα από τις κρατήσεις στα εξοπλιστικά);;;


Ποιος είναι αυτός, συγκεκριμένα;;;  Είναι το ποσοστό 4% (υπέρ ΜΤΝ) και 2% (υπέρ ΕΚΟΕΜΝ) που θα αποφέρει περίπου €500-€600 εκατομμύρια που θα εισρεύσουν στο ΜΤΝ (και ΕΚΟΕΜΝ) μέχρις ότου υλοποιηθούν οι προμήθειες νέων εξοπλισμών για το ΠΝ, καθώς επίσης πολλά ακόμη εκατομμύρια €€€, που παγίως περιέρχονται στο ΜΤΝ από τις προμήθειες που κάνουν ΠΝ και ΛΣ και που ιδίως για το τελευταίο, δυστυχώς πηγαίνουν με «…βήμα χελώνας…».

Είναι ακριβώς αυτό το ποσοστό, που μετά τις εκλογές, ανεξάρτητα από του ποιος θα κυβερνά τον τόπο, θα επιδιωχθεί το «κούρεμά» του στο μισό και θα γίνει «δίκαιη μοιρασιά» του σε όλα τα Μ.Τ. (Σ-Ν-Α). 


Δεν είναι γνωστό αν τότε, οι ιθύνοντες του Λ.Σ. θα επιδείξουν σπουδή για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης…Θα φανεί στο εγγύς μέλλον…


Μετά από όλα αυτά, θεωρείται ότι η απάντηση στο αρχικό ερώτημα είναι ξεκάθαρη. 


Τα συμπεράσματα είναι δικά σας…

 

ΠΗΓΗ: https://limenikanea.gr/profylassontai-oi-poroi-tou-m-t-n/

Pages