Άγιος Σωφρόνιος - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Άγιος Σωφρόνιος

Επίσκοπος Ιεροσολύμων και από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές μορφές του 7ου αιώνα.  Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 11 Μαρτίου.  Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Σωφρόνιος και Σωφρονία.


Ο Σωφρόνιος γεννήθηκε στη Δαμασκό και ασκήτευσε στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου της Παλαιστίνης, όπου επιδόθηκε σε θεολογικές σπουδές.  Αγωνίστηκε κατά της αίρεσης του Μονοθελητισμού και Μονοενεργητισμού.  Το 634 εκλέχθηκε Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πέθανε το 638, ένα χρόνο μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Άραβες.

 

Απολυτίκιο

Σωφρόνως τον βίον σου, διαγαγὼν εκ παιδός, την χάριν του Πνεύματος, εισεποιήσω σαφῶς, Σωφρόνιε πάνσοφε· όθεν ιεραρχίας, ταις ακτίσιν εκλάμψας, ώφθης της ευσεβείας, ευκλεὴς υποφήτης. Και νυν δυσώπει Όσιε, υπερ των τιμώντων σε.

 

Πηγή:  SanSimera.gr

Pages