ΜΤΝ: Προτεραιότητα η αξιοποίηση της περιουσίας του - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

ΜΤΝ: Προτεραιότητα η αξιοποίηση της περιουσίας του

 

Με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του προς όφελος του Ταμείου και των μετοχομερισματούχων του, το ΜΤΝ με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ανακοινώνει τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του με ημερομηνία τέλεσης την 9η Ιουνίου 2023.

Παρατίθεται παρακάτω η διαλαμβανόμενη ανακοίνωση και η σχετική τεκμηρίωση για ενημέρωση:


ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

 

  

Ανακοίνωση Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Ακινήτων, υπ. αριθ. 1/2023

 

Ανακοινώνεται η διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης, των παρακάτω ακινήτων, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού», με την διαδικασία του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού:

   α.   Στο κτίριο επί της οδού Καρ. Σερβίας 10 (πλατεία Συντάγματος), Αθήνα:

Α/Α

Ακίνητο προς Εκμίσθωση

Τ.Μ.

Τιμή Εκκίνησης

Μηνιαίου Μισθώματος (€)

1

Ισόγειο Κατάστημα (ΔΕ) εντός στοάς

24,43

450,00

2

Ισόγειο Κατάστημα (ΑΡ) εντός στοάς

12,45

250,00

3

Υπόγειο Κατάστημα εντός στοάς

21,13

200,00

4

1η αρ. προθήκη εντός στοάς

4,49

180,00

5

Κατάστημα πρόσοψης στοάς

51,56

2.680,00

6

Κατάστημα πρόσοψης στοάς

58,32

2.700,00

           

   β.   Στο κτίριο επί των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 69 & Αιόλου (πλατεία Ομονοίας), Αθήνα:

Α/Α

Ακίνητο προς Εκμίσθωση

Τ.Μ.

Τιμή Εκκίνησης

Μηνιαίου Μισθώματος (€)

1

Χώρος Γραφείου 1ου ορ.

43,00

500,00

2

Χώρος Γραφείου 1ου ορ.

35,40

400,00

3

Χώροι Γραφείων 2ου ορ

175,51

2.150,00

Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθορίζεται η 9 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφορών: 8 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Η διακήρυξη και οι όροι εν λόγω διαγωνισμού θα αναρτηθούν, στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Ν. www.hellenicnavy.gr, στην ιστοσελίδα του ΜΤΝ www.mtn.gr και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 61ΚΒ46ΨΧΗΜ-ΟΨΑ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ.

 

ΠΗΓΗ: mtn.gr


Pages