ΜΤΝ: Ανακοίνωση Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Αγορά Ακίνητου - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Σάββατο 27 Μαΐου 2023

ΜΤΝ: Ανακοίνωση Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Αγορά Ακίνητου


 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αθήνα, 26 Μαΐου 2023

  

Ανακοίνωση Διενέργειας Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Αγορά Ακίνητου από το ΜΤΝ, υπ. αριθ. 2/2023

 

          Ανακοινώνεται η διενέργεια διαγωνισμού για αγορά ακίνητου από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού» (ΜΤΝ), εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών και Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής, με την διαδικασία του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, έως 3.000,00 τ.μ., προϋπολογιζόμενου κόστους έως 2.000.000,00€ και ειδικότερα στις παρακάτω περιοχές:

         α.  Δήμος Αθηναίων

         β.  Δήμος Δάφνης – Υμηττού

         γ.  Δήμος Γλυφάδας

         δ.  Δήμος Καλλιθέας

         ε.  Δήμος Αιγάλεω

       στ.  Δήμος Περιστερίου

         ζ.  Δήμος Πειραιά

Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθορίζεται η 3 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφορών: 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Η διακήρυξη και οι όροι εν λόγω διαγωνισμού θα αναρτηθούν, στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Ν. www.hellenicnavy.gr, στην ιστοσελίδα του ΜΤΝ www.mtn.gr και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6Γ0Θ6-ΝΑΟ.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ.


ΠΗΓΗ: https://www.mtn.gr/

Pages