Πρόστιμο 12 συντάξεων για όσους συνταξιούχους δεν δηλώνουν ότι εργάζονται - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Πρόστιμο 12 συντάξεων για όσους συνταξιούχους δεν δηλώνουν ότι εργάζονται

 Τριπλό μπόνους προβλέπεται για τους συνταξιούχους που εργάζονται, γι’ αυτό και καταγράφεται αύξηση της απασχόλησής τους τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μετά τη μείωση του πέναλτι στη σύνταξή τους στο 30% από 60% που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. 

Με εγκύκλιό του πάντως ο ΕΦΚΑ προειδοποιεί ότι θα επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα στους συνταξιούχους που απασχολούνται χωρίς να το έχουν δηλώσει. Μεταξύ αυτών, παρακράτηση και επιστροφή στον ασφαλιστικό υπερφορέα ακόμη και 12 συντάξεων.

Το τριπλό κέρδος που έχουν οι συνταξιούχοι που απασχολούνται αφορά στα εξής

  • Εχουν πλέον μείωση της ποινής (από 60% σε 30%) στις συντάξιμες αποδοχές. Η μείωση της ποινής στους συνταξιούχους που εργάζονται από 60% σε 30% ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με τον νόμο Βρούτση και ισχύει από τις συντάξεις Μαρτίου 2020.
  • Εχουν αυξημένη σύνταξη λόγω των νέων αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης της κύριας ανταποδοτικής σύνταξης του νόμου Βρούτση.
  • Εχουν προσαύξηση της σύνταξής τους για όσο χρόνο απασχολούνται.

Οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων. Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης. Συγκεκριμένα, ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:

α) Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.

β) Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Σε ό,τι αφορά στα πρόστιμα που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, είναι αυστηρά και αντιστοιχούν στην παρακράτηση κύριων και επικουρικών συντάξεων ενός έτους.

Η υποχρεωτική δήλωση που οφείλουν να υποβάλλουν οι συνταξιούχοι που απασχολούνται αλλά και οι εργοδότες τους προβλέπεται στην απόφαση, όπως επίσης και οι προϋποθέσεις, οι έλεγχοι, η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του EΦΚΑ. Στην απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπονται και τα εξής:

  • Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα έως και την 28η-2-2020 είτε αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από την 29η-2-2020 και εφεξής, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.
  • Οι ασφαλισμένοι όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος συνεχίζουν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην αίτηση συνταξιοδότησης.
  • Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση, από την 1η-1-2017 και έως τις 31-8-2022, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης από 1-9-2022.
  • Σε περίπτωση που ύστερα από έλεγχο διαπιστωθεί μη υποβολή της σχετικής δήλωσης από τους υπόχρεους επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του παραβάτη. Το ποσό της οφειλής της κύριας σύνταξης δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του ενός τετάρτου από το ύψος της μηνιαίας σύνταξης. Το ποσό της οφειλής της επικουρικής σύνταξης δύναται να αποσβένεται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή.

https://www.cnn.gr

Pages