Γιατί όταν καταργείτο η ΣΔΥΛΣ, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε; - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Γιατί όταν καταργείτο η ΣΔΥΛΣ, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε;

 

Απορία

 

Γιατί όταν  καταργείτο η ΣΔΥΛΣ, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε; 

 

Και εξηγούμαστε:

 

Αρχικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184/29-11-2017) προβλέπονταν τρεις παραγωγικές Σχολές για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ:

 

Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων, η Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών και η Σχολή Λιμενοφυλάκων. 

 

Τέσσερις μήνες μόλις αργότερα με το άρθρο 20 παρ.1 Ν.4532/2018,  (ΦΕΚ Α 63/5.4.2018) όλα αυτά άλλαξαν.  ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ  η  Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών  από τις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στο άρθρο 79 του ν. 4504/2107  προστέθηκε  νέα παρ. 6 σύμφωνα με την οποία :

 

«6. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η βασική εκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. παρέχεται στις παραγωγικές Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.»

 

Τελεία και παύλα.

 

Τώρα γιατί μερικοί σήμερα, που με την ανοχή ή τη σύμφωνη γνώμη τους συναίνεσαν στην κατάργηση της, αναφέρονται σε μία Σχολή που έχει καταργηθεί,ισχυριζόμενοι  μάλιστα ότι ανήκει σύμφωνα με την παρ.  2 του άρθρ. 17 του ΠΔ 81/2012 στην ανώτερη βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,είναι απορίας άξιον. 

 

Φαίνεται ότι  την ώρα   που ψηφιζόταν η καταργητική της Παραγωγικής Σχολής ΣΔΥΛΣ διάταξη (ν. 4532/2018), μερικοί διαγκωνίζονταν στην προσφορά καλών Υπηρεσιών στην τότε πολιτική ηγεσία και δεν αντελήφθησαν τι πραγματικά άκριτα υποστήριζαν…

 

Λέτε να μπερδεύουν τη διαδικασία προαγωγικών  εξετάσεων για Κελευστή (παρ. 5 του άρθρου 79) με την λειτουργία της πάλαι ποτέ  Σχολής ΣΔΥΛΣ;

 

Μπορεί... 

 

Μπορεί να θέλουν να θολώσουν τα νερά και να ρίξουν την ευθύνη σε άλλους. 

 

Όλα μπορεί…

 

 Αλλά αν στα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4532/2018 επρόκειτο  για την πρώην ΣΔΥΛΣ, μια λεξούλα ο νόμος δεν θα την έλεγε;

 

https://www.limenikanea.gr


Pages