ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ


 

Μία εκ βάθρων αναδιοργάνωση του Κλιμακίου Ειδικών
Αποστολών Πειραιά/ Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής έχει οδηγήσει στην δημιουργία μίας Ειδικής
Ομάδας Επιχειρήσεων με αναβαθμισμένες επιχειρησιακές
ικανότητες, για την προστασία του δυναμικότερου λιμένα
των Βαλκανίων και της Μεσογείου αλλά και ευρύτερα για
την καταπολέμηση του κοινού και οργανωμένου
εγκλήματος στα πλαίσια της αποστολής του Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τόσο σε τοπική όσο και
σε πανελλαδική κλίμακα.

Pages