Απόστρατοι ΛΣ: Αύξηση πιστωτικού ορίου διατακτικών Π.Ο.Ν. - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Απόστρατοι ΛΣ: Αύξηση πιστωτικού ορίου διατακτικών Π.Ο.Ν.


Παρατίθεται κατωτέρω σημερινή ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Ν. για την ενημέρωση των μελών μας.  Αναλυτική ενημέρωση μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού (www.pon-hn.gr). 

Pages