Επαναληπτική Τακτική Γεν. Συνέλευση: Ιστορικής σημασίας οι αποφάσεις της - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Επαναληπτική Τακτική Γεν. Συνέλευση: Ιστορικής σημασίας οι αποφάσεις της

Ιστορικής σημασίας συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 2023 της ΕΑΑΛΣ έλαβε χώρα το πρωί (10:00-11:30) του Σαββάτου 28 Ιανουαρίου 2023 στην αίθουσα 577 (συνεδριάσεων-συνεντεύξεων) του 5ου ορόφου του ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείου ΛΣ, στη Δραπετσώνα, πριν τις τελετές βραβεύσεων, κοπής πίτας και συνεστίασης που ακολούθησαν.  
Με αθρόα (πέραν της συνήθους) προσέλευση των μελών του, το ανώτατο συλλογικό όργανο της Ένωσης, πήρε σημαντικές και ομόφωνες αποφάσεις για τη μελλοντική πορεία και βιωσιμότητα του Σωματείου.
Ευρισκόμενη σε απαρτία με τα παρόντα μέλη της (Κατ. άρθρο 11 παρ. 3), η επαναληπτική ετήσια Τακτική Γ.Σ. επέλεξε καταρχάς ως Πρόεδρό της τον Υποναύαρχο ΛΣ (εα) κ. Κωνσταντίνο ΓΚΩΝΙΑ, που πλαισιώθηκε από τον Αρχιπλοίαρχο ΛΣ (εα) κ. Νικόλαο ΣΑΡΑΝΤΑΚΟ και τον Αντιπλοίαρχο ΛΣ (εα) κ. Αντώνιο ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ για την τήρηση των πρακτικών (Κατ. άρθρο 12 παρ. 1).
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων της Γ.Σ. ζήτησε από το Δ.Σ. ΕΑΑΛΣ να παρουσιάσει το Διοικητικό απολογισμό της θητείας του κατά το 2022.

Κατά την παρουσίαση ενώπιον των μελών, ο Γ.Γ. του Δ.Σ. κ. Δημ. Σαϊτάκης ανάφερε τα ακόλουθα: 

"Αξιότιμα μέλη της ΕΑΑΛΣ, αγαπητοί συνάδελφοι,


Πέρασαν 9 μήνες από τις αρχαιρεσίες του σωματείου και την ανάληψη της ευθύνης διοίκησης του από το παρόν ΔΣ.


Σήμερα στην πρώτη τακτική γενική μας συνέλευση μετά τις εκλογές έχουμε τη χαρά και την τιμή να καταθέσουμε τον απολογισμό των πεπραγμένων μας και το σχεδιασμό  έργου για το επόμενο διάστημα.


Πρωταρχικό στόχο της θητείας μας θέσαμε την αλλαγή του αναχρονιστικού καταστατικού για να συμμετέχουν ισότιμα στη λειτουργία της Ε.Α.Α.Λ.Σ. όλα τα μέλη της.  Έτσι, σήμερα καταθέτουμε στο σώμα της γενικής μας συνέλευσης προς υπερψήφιση  το κείμενο του καταστατικού μας με τις αναγκαίες τροποποιήσεις, ώστε αφενός να επιτρέπεται σε όλα τα μέλη μας η εξ αποστάσεως συμμετοχή τους στο ανώτατο όργανο του σωματείου μας και αφετέρου η δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών.


Επόμενο στόχο της Διοίκησής μας θέσαμε την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας και του διαδικτύου.  Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μας αποτέλεσε για μας μια τολμηρή αλλά θαρραλέα απόφαση, αναγκαία για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και αειφορίας του Σωματείου μας, ιδιαίτερα στους «χαλεπούς» για τους συνταξιούχους καιρούς, χωρίς καμία αύξηση συνδρομής για τα μέλη μας


Μια απόφαση που μας επέτρεψε να προσθέσουμε «αξία» στα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, με την υπό εξέλιξη ανακαίνιση των ιδιόκτητων γραφείων μας στη ΙΙας Μεραρχίας 11, στον Πειραιά. 


Μια απόφαση που μας έδωσε τη δυνατότητα να επεκταθεί και να ανακαινισθεί το γραφείο της Ένωσής μας από το Λ.Σ. στο ισόγειο του ΥΝΑΝΠ-Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στη Δραπετσώνα.  Χάριν αυτής, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την καθημερινή παρουσία του Σωματείου μας στην «καρδιά» των εξελίξεων του ΥΝΑΝΠ και του Λιμενικού Σώματος, να αποκαταστήσουμε τη διαρκή και δυναμική παρουσία των θεσμικών εκπροσώπων των αποστράτων ΛΣ μέσα στην «κοιτίδα», στο «λίκνο», στο «σπίτι» του Λ.Σ.


Μια απόφαση που μας έδωσε τη δυνατότητα να σταθούμε αρωγοί στις περιφερειακές συλλογικότητες των μελών μας, ενισχύοντας έτσι τη λειτουργία τους, όποτε απαιτείται, αλλά και τη σύσφιξη των δεσμών των μελών μας σε όλη την επικράτεια.


Με τις διαδοχικές εξορμήσεις της Διοίκησής μας από αρχές Σεπτέμβρη μέχρι τέλη Νοέμβρη στην περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Βόλος, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κρήτη) και με τη συνέχιση της «εκστρατείας εξωστρέφειας» και το 2023 (σε Δυτική και Ανατολική Ελλάδα κ.α.), ενισχύουμε τη σύμπτυξη των σχέσεων της κεντρικής Ε.Α.Α.Λ.Σ. με τις περιφερειακές ενώσεις και, ταυτόχρονα, αναδεικνύουμε τον πανελλαδικό-συσπειρωτικό χαρακτήρα του Σωματείου.


Με γνώμονα την κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου, αφενός τοποθετήσαμε σε θέση ευθύνης τη μοναδική γυναίκα του Συμβουλίου μας, αφετέρου θεσπίσαμε θεματική ενότητα για την ισότητα των φύλων, επιφυλασσόμενοι για επίσημη αναγνώρισή του μέσω μελλοντικής τροποποίησης του Καταστατικού μας.  

Με επιμονή και επιχειρήματα, πετύχαμε την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Αποστράτων Στελεχών στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.  Μια κατάκτηση που ικανοποιεί πάγια αιτήματα των μελών μας για προσωποποιημένη επικοινωνία τους με την ανώτατη δομή υγειονομικής περίθαλψής τους.


Με την ίδια επιμονή πετύχαμε την ίδρυση αντίστοιχου Γραφείου Εξυπηρέτησης Αποστράτων Στελεχών στον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  Μια δομή, που μέχρι  σήμερα απουσίαζε και που η  θέσπιση της οποίας ήταν επιβεβλημένη, αφού θα καλύψει το κενό ανάμεσα στα εν ενεργεία και απόστρατα στελέχη του Σώματος, μέσω της προσωποποιημένης επαφής τους δια του Γραφείου αυτού. 


Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διοίκησης του Σωματείου μας, μεριμνήσαμε για τη σύμπτυξη των σχέσεών μας με τις ενώσεις των εν ενεργεία συναδέλφων μας αλλά και με τις άλλες ενώσεις αποστράτων. 


Στηρίξαμε την ενίσχυση των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών μας με επιστολή μας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, υποστηρίζοντας την κατάργηση της «ληστρικής» «μνημονιακής» κράτησης 1% που επικυρώθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4997/2022.

Συνεχίσαμε τη σθεναρή αντίδραση και τις δυναμικές παρεμβάσεις μας ενάντια στη μεταβολή του τρόπου διαμοιρασμού του πόρου 4% και 2% επί του συμβατικού τιμήματος των εξοπλιστικών προμηθειών.


Στηρίξαμε με διάφορους τρόπους Αθλητικές, Πολιτιστικές και λοιπές δράσεις του ΛΣ και άλλων φορέων, αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο και την κοινωνική υπευθυνότητα του Σωματείου μας έναντι της κοινωνίας των πολιτών.  Αναζητούμε και πολύ σύντομα θα θεσπίσουμε τρόπους στήριξης και επιβράβευσης των διακρίσεων και της αριστείας των τέκνων των μελών μας, κατά τα πρότυπα των άλλων ενώσεων αποστράτων των ΕΔ.


Ζητήσαμε τη θέσπιση ξεχωριστής «μέρας αποστράτων», ειδικής μέρας τελετής «απονομής ξιφών» για την απόδοση ξιφών σε απόστρατους δικαιούχους με λαμπρότητα και τελετουργικά, ίδρυσης Πολιτιστικού Κέντρου Λ.Σ. για τη μελέτη, συγγραφή της ιστορίας και των παραδόσεων του Λ.Σ. με τρόπο επιστημονικό και τεκμηριωμένο.


Προωθήσαμε διάφορα ειδικά και χρονίζοντα ζητήματα που απασχολούν μέλη μας για επίλυσή τους από τα αρμόδια όργανα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και του ΥΝΑΝΠ.


Στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με μαχητικότητα, συνέπεια και σοβαρότητα είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με τις ομόλογες ενώσεις αποστράτων τα συμφέροντα και τις διεκδικήσεις των μελών μας για αποκατάσταση των αδικιών που συντελέστηκαν τα προηγούμενα χρόνια με την επιβολή κρατήσεων και φόρων στις συντάξιμες αποδοχές και τα μερίσματά μας.


Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε όλη τη θητεία μας.


Θέλουμε την εποικοδομητική κριτική σας, τις δημιουργικές ιδέες σας, την καλοπροαίρετη ευρηματικότητά σας.


Σας θέλουμε κοντά μας. Θέλουμε τη στήριξη σας! Θέλουμε την ενεργό συμμετοχή σας!!!"


Στο τέλος της παρουσίασης του Διοικητικού Απολογισμού του Δ.Σ. έτους 2022, ο Πρόεδρος Δ.Σ. γνωστοποίησε στα παριστάμενα μέλη ότι κάθε λεπτομέρεια των πεπραγμένων της νέας Διοίκησης της ΕΑΑΛΣ έχει περιληφθεί σε 50σέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο που περιλαμβάνεται σε φάκελο (ντοσιέ) που έχει διανεμηθεί στα έδρανα και τα καθίσματα της αίθουσας.

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε εκ νέου ο Γ.Γ. του Δ.Σ. ΕΑΑΛΣ κ. Δημ. Σαϊτάκης, ο οποίος ανέπτυξε στα μέλη το διεκδικητικό πλαίσιο και τη στοχοθεσία της νέας Διοίκησης του Σωματείου κατά το 2023.  Ο κ. Σαϊτάκης ανέφερε συγκεκριμένα:

"Η υιοθέτηση των αιτημάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν διεκδικητικό πλαίσιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος θα αποτελούσε μια έμπρακτη αναγνώριση της πολιτείας για την προσφορά των αποστράτων και εντάσσεται άμεσα στις διεκδικήσεις μας για το επόμενο διάστημα.

1. Διατήρηση των θεσμοθετημένων ανταποδοτικών πόρων (4% και 2%) υπέρ των μετοχικών ταμείων που προέρχονται από τις δαπάνες για την άμυνα.  Εξεύρεση νέων για τη σε σταθερή βάση ενίσχυση τους στα πρότυπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2. Ο υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού στο διπλάσιο να επεκταθεί και στους αποστράτους, εξάλλου μεγάλο μέρος των αποστράτων στελεχών, συνεχίζουν να στελεχώνουν οργανικά την εφεδρεία.

3. Εφαρμογή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και απόδοση αναδρομικών 23 μηνών (Φεβ. 2017-Δεκ. 2018) σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως κατάθεσης σχετικής προσφυγής.

4. Επαναφορά ποσοστού συντελεστού αναπλήρωσης σε 2%, για άνω των 40 συντάξιμων ετών.

5. Αποκατάσταση της αδικίας που επήλθε με το ν. 4387/2016 και αφορά στους αξιωματικούς που προέρχονται από Σχολές Υπαξιωματικών (3/35 ΚΟΝΔΥΛΗ), αφού με επανυπολογισμό της σύνταξης δεν λήφθηκε υπόψη η ισχύουσα ρύθμιση, με αποτέλεσμα οι συντάξεις να επανυπολογισθούν με χαμηλότερο συνταξιοδοτικό μισθό.

6. Εργασιακό αποστράτων  Η κατάργηση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 και του άρθρο 27 του ν.4670/2020 και όλων των διατάξεων που θέτουν περιορισμούς στην απασχόληση των συνταξιούχων - αποστράτων, που είχαν αναλάβει ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση στο μέλλον, ανεξαρτήτως πότε έχουν συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν ή πότε θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση.  Η άδικη μεταχείριση των συνταξιούχων είναι ουσιαστικά επιζήμια για το ίδιο το κράτος αφού με τον τρόπο αυτό αφενός χάνει εισφορές και αφετέρου ωθεί στη αδήλωτη εργασία.

7. Αυξήσεις από 1/1/23 σε όλους τους αποστράτους – συνταξιούχους (και με μεγάλη προσωπική διαφορά).  Η Ένωση μας θα προτείνει όπως, η αύξηση 7,75% που αποφασίσθηκε για το έτος 2023 από την Κυβέρνηση και υπολογίσθηκε στις συντάξεις, η οποία όμως αύξηση στις περιπτώσεις μεγάλης θετικής προσωπικής διαφοράς ΔΕΝ θα εμφανισθεί στο πληρωτέο, να δοθεί υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023, που ο πληθωρισμός έχει εκρηκτική αυξητική πορεία.  Για, δε τα επόμενα χρόνια, θα προταθεί η πλήρης κατάργησή της.

8. Αλλαγή ημερομηνίας «Ημέρας Εκδήλωσης Τιμής» προς το εν αποστρατεία και το εν ενεργεία προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  Ήδη η ένωση μας έχει προτείνει την πρώτη Κυριακή μηνός Οκτωβρίου.

9. Απονομή των δικαιούμενων ξιφών σε Αξκούς Λ.Σ. (ε.α.).  Η αδυναμία απονομής του δικαιούμενου ξίφους, απαξιώνει το έργο και την ιστορική διαδρομή όλων των συναδέλφων, που εργάστηκαν αδιάκοπα επί πολλά έτη για να εξελιχθούν και να αξιωθούν να ενταχθούν στις τάξεις των Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.  Η παράλειψη απονομής ξιφών, ιδίως σε Αξιωματικούς ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που έχουν αποστρατευθεί, θεωρείται δυσμενής και διακριτική μεταχείριση εις βάρος τους.

10. Βαθμολογική εξέλιξη – αποκατάσταση της πρώτης σειράς Λιμενοφυλάκων γυναικών (κατάταξης 1980), προκείμενου τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τις επόμενες σειρές γυναικών που αποστρατεύτηκαν με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.

11. Σύσταση νέου  Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμένων και Λιμενικού Σώματος με τη συμμετοχή της ΕΑΑΛΣ.

12. Υιοθέτηση–νομοθέτηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πολιτική ηγεσία με την από 10-10-2022 επιστολή μαςΠροαγωγές Ανθυπασπιστών, αναγνώριση φοίτησης στη ΣΕΜΑ ως κριτήριο απονομής επόμενου αποστρατευτικού βαθμού, αναγνώριση ευδόκιμου τερματισμού σταδιοδρομίας ως κριτήριο απονομής επόμενου αποστρατευτικού βαθμού σε Αξιωματικούς ε.α. κλπ.".

Μετά το τέλος της παρουσίασης του διεκδικητικού πλαισίου και της στοχοθεσίας, ο Προεδρεύων της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στα μέλη, τα οποία επικεντρώθηκαν σε θέματα που αφορούσαν: 

(α) στο εργασιακό των αποστράτων και στην ανάγκη άρσης των επαχθών για τους αποστράτους ρυθμίσεων (βλ. σημ. 6, ανωτέρω), που εφαρμόζονται (με το μέτρο αναστολής μέρους ή συνολικά της κύριας σύνταξης), 

(β) στην ανάγκη άρσης της αδικίας του ν. 4387/2016 (βλ. σημείο 5, ανωτέρω), 

(γ) της ανάγκης παροχής συνδρομής στον ΕΦΚΑ από την ΕΑΑΛΣ, μέσω εθελοντικής εργασίας στο αρμόδιο τμήμα Απονομής Στρατιωτικών Συντάξεων του φορέα και, 

(δ) της επιδίωξης κατάργησης του συστήματος της "προσωπικής διαφοράς".  

Ο Προεδρεύων της Γ.Σ. ζήτησε από το Δ.Σ. να σημειώσει τις ειδικές επιμέρους παρατηρήσεις των μελών και να προβεί στην εξέτασή τους κατά προτεραιότητα με γνώμονα την υλοποίηση των ζητουμένων.  

Ακολούθως, έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ, προκειμένου αναγνώσει ενώπιον της Γ.Σ. την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί του διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ., προκειμένου αυτή εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση (σύμφωνα με το άρθρο 23 [ε] του Καταστατικού).
Ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Επιτροπής, αφού ανέγνωσε την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής στα παριστάμενα μέλη, επισήμανε ότι αυτή έλαβε υπόψη (α) τη λογιστική κατάσταση, (β) την ανάλυση ταμείου, (γ) τον οικονομικό απολογισμό του Σωματείου, που εσωκλείεται στα ντοσιέ που έχουν διανεμηθεί και προσυπογράφεται από τα μέλη της Ε.Ε. και του Δ.Σ., ενώ ζήτησε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικήσεως και της Ελεγκτικής Επιτροπής ΕΑΑΛΣ για την οικονομική χρήση της περιόδου από 1.1.2022 έως 31.12.2022, όπως και έγινε.  

Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση ο Προϋπολογισμός χρήσεως 2023 της ΕΑΑΛΣ.
Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων της Γ.Σ. Υποναύαρχος ΛΣ (εα) κ. Κων. ΓΚΩΝΙΑΣ προχώρησε στο επόμενο θέμα της Η.Δ. της Γ.Σ. που αφορούσε την τροποποίηση του Καταστατικού ΕΑΑΛΣ σε συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4808/2021 που τροποποιεί το ν. 1264/1982, περί συνδικαλιστικών οργάνων κλπ.).  Η εξέταση του θέματος έγινε με την παρουσία νομικού συμβούλου για την παροχή διευκρινίσεων στα μέλη της Γ.Σ.

Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το Δ.Σ. έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από το σύνολο των παρισταμένων μελών ΕΑΑΛΣ, ενώ ζητήθηκε προσθήκη διάταξης που να ρυθμίζει ότι η επιστολική ψήφος θα θεωρείται ισότιμη με την αυτοπρόσωπη και με την ηλεκτρονική ψήφο.

Μετά τη διαπίστωση ομοφωνίας μεταξύ των παρισταμένων μελών, ο Προεδρεύων της Γ.Σ. ζήτησε από το Δ.Σ. την αμελλητί υποβολή των τροποποιήσεων (περιλαμβανόμενης και αυτής για την επιστολική ψήφο) στο Ειρηνοδικείο Πειραιά για την έγκρισή τους από τις Δικαστικές Αρχές.  
Υπό τα διάφορα, ο Προεδρεύων της Γ.Σ. έδωσε το λόγο στα μέλη για παρεμβάσεις επί διαφόρων θεμάτων.  Αυτές συνοψίζονται ως εξής:  

Τα μέλη του Δ.Σ. να κάνουν χρήση του απονεμηθέντος αποστρατευτικού βαθμού τους, κατά τα πρότυπα της ΕΑΑΝ.  

Να γίνει έκδοση του περιοδικού σε έντυπη μορφή (παράλληλα με την ηλεκτρονική έκδοση).  

Να περιορισθεί η σταυροδοσία κατά τις εκλογές ανάδειξης μελών στο ΔΣ, ώστε αυτή να μην ισούται με τον αριθμό των μελών του ΔΣ. 

Να μη γίνεται χρήση του όρου "αφυπηρετήσας", αλλ' αντ' αυτού να χρησιμοποιείται ο όρος "απόστρατος".  

Η ΕΑΑΛΣ να μην αποκαλείται "Σωματείο".

Ακολούθως και λίγο πριν κηρύξει τη λήξη της συνεδρίασης, ο Προεδρεύων της Γ.Σ. έδωσε στο Δ.Σ. ολιγόλεπτο περιθώριο για τις απαντήσεις του στις παρεμβάσεις των μελών της Γ.Σ.

Επί της πρώτης, από το Δ.Σ. αναφέρθηκε ότι τα μέλη του Δ.Σ. ΕΑΑΛΣ δεν εκλέγονται με βάση τον αποστρατευτικό βαθμό τους, κατά τα πρότυπα της ΕΑΑΝ (ποσόστωση ανά αποστρατευτικό βαθμό).  Ωστόσο, αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, απαιτείται ευρεία τροποποίηση Καταστατικού.  Μέχρι τότε, τα μέλη της Διοίκησης της ΕΑΑΛΣ θα χρησιμοποιούν το αξίωμα που κατέχουν με αυτή την ιδιότητα.

Επί της απαίτησης για έντυπη έκδοση του περιοδικού "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ", επισημάνθηκε ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές, τυχόν έντυπη έκδοση του είναι οικονομικά ασύμφορη και περιβαλλοντικά κατακριτέα.  Η εξοικονόμηση που συντελέσθηκε με την έκδοση του περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ΕΑΑΛΣ χωρίς να απαιτείται αύξηση της ετήσιας συνδρομής των μελών.  Επίσης, το Δ.Σ. παρέπεμψε τα μέλη στη μελέτη των οικονομικών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη τους στο ανά χείρας ντοσιέ που διανεμήθηκε, όπου θα διαπιστώσουν ότι το κόστος έκδοσης του περιοδικού (αν αυτή συνεχιζόταν σε έντυπη μορφή) θα καταλάμβανε με τιμές 2021 το 66% των ετησίων εσόδων, ενώ με τις νέες τιμές 2022-23 θα απαιτούσε το 95% των ετησίων εσόδων του Σωματείου.   

Επί του χαρακτηρισμού της ΕΑΑΛΣ ως "Σωματείου", αναφέρθηκε ότι το Δ.Σ. χρησιμοποιεί τον όρο, όπως αυτός αναφέρεται στο ισχύον Καταστατικό (π.χ. άρθρο 1, πρώτη και δεύτερη περίοδος).

Για τα λοιπά αναπάντητα ζητήματα, ο Προεδρεύων της Γ.Σ. ζήτησε από το ΔΣ να προβεί στην περαιτέρω εξέτασή τους και κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης._

Pages