Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά για 320.000 συνταξιούχους - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά για 320.000 συνταξιούχους

Αυξήσεις πάνω από την προσωπική διαφορά πήραν περίπου 320.000 παλαιοί, κυρίως, συνταξιούχοι με 35 έτη ασφάλισης και άνω, καθώς με το 7,75% κατάφεραν να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά που τους είχε μείνει ως υπόλοιπο μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση.  


Οι εν λόγω συνταξιούχοι, ωστόσο, δεν πήραν στην τσέπη όλη την αύξηση, γιατί ένα μέρος της συμψηφίστηκε με την προσωπική διαφορά.  Για παράδειγμα, συνταξιούχος που είχε προσωπική διαφορά 70 ευρώ και αύξηση από το 7,75% στην εθνική και την ανταποδοτική του σύνταξη είναι 90 ευρώ, θα έχει καθαρό κέρδος 20 ευρώ, γιατί τα 70 ευρώ της προσωπικής διαφοράς που τα παίρνει ήδη ενσωματώνονται τώρα στην αύξηση των 90 ευρώ.  Επομένως, ονομαστική αύξηση στη σύνταξη είναι 90 ευρώ, αλλά το επιπλέον ποσό που θα βάλει στην τσέπη του συνταξιούχος είναι τα 20 ευρώ που κερδίζει μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά.

 

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σχετικό πίνακα που περιλαμβάνει πραγματικές περιπτώσεις συνταξιούχων που μηδένισαν την προσωπική διαφορά.


Για παράδειγμα:

 ► Συνταξιούχος ΑΤΕ με 39 έτη και σύνταξη 1.581 ευρώ έχει υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 11 ευρώ.  Με το 7,75% θα έχει αύξηση 123 ευρώ, δηλαδή 112 ευρώ πάνω από τα 11 11 ευρώ που έπαιρνε ήδη με την προσωπική διαφορά, οποία τώρα μηδενίστηκε και ενσωματώθηκε στην αύξηση των 123 ευρώ. τελική σύνταξή του από τα 1.592 ευρώ πριν μαζί με την προσωπική διαφορά γίνεται 1.704 ευρώ από 1/1 /2023 χωρίς προσωπική διαφορά.


 ► Απόστρατος με 36,5 έτη και πριν την αύξηση είχε σύνταξη 1.349 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 95 ευρώ.  Με το 7,75%, έχει αύξηση 105 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ πάνω από 95 ευρώ που έπαιρνε ήδη με την προσωπική διαφορά, η οποία τώρα μηδενίστηκε και ενσωματώθηκε στην αύξηση των 105 ευρώ.  Η τελική σύνταξή του από τα 1.444 ευρώ πριν, μαζί με την προσωπική διαφορά γίνεται 1.454 ευρώ από 1/1 /2023 χωρίς προσωπική διαφορά.  


Οι αυξήσεις που πήραν οι 1,7 εκατ. συνταξιούχοι είναι πολλών ταχυτήτων, όχι μόνο εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς αλλά και άλλων παραγόντων.  


Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ:

1.  Στο ΙΚΑ, το 50% από το σύνολο των συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη ως 600 ευρώ και με ένα 7,75% έχει αύξηση 46 ευρώ. Το 40% παίρνει σύνταξη ως 1.400 ευρώ και θα δει αυξήσεις ως 108 ευρώ, ενώ το 10% θα δει αυξήσεις πάνω από τα 120 ευρώ. Οσοι έχουν προσωπική διαφορά και τη μηδενίσουν θα δουν μικρότερη αύξηση, ενώ, αν δεν τη μηδενίσουν, δεν θα πάρουν αύξηση στην τσέπη.


2. Στο Δημόσιο, το 35% των συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη ως 1.000 ευρώ, το 60% είναι με σύνταξη ως 1.600 ευρώ και ένα 5% παίρνει πάνω από 2.500 ευρώ. Αν και οι αυξήσεις κατά μέσο όρο είναι στα 110 ευρώ, εντούτοις λίγοι θα δουν πραγματικό όφελος, γιατί έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά.


3. Στον ΟΓΑ, το 87% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη ως 600 ευρώ (μέσος όρος 450 ευρώ) και πήρε αυξήσεις ως 43 ευρώ το μήνα. Στον ΟΓΑ δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός προσωπικής διαφοράς και το κέρδος είναι καθαρό στην τσέπη.


4. Στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, το 80% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη από 800 ως 1.800 ευρώ και θα δει αυξήσεις από 62 ως 139 ευρώ το μήνα, αρκεί να μην έχει προσωπική διαφορά μεγαλύτερη της αύξησης.


5. Στο Ταμείο Νομικών, το 97,8% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη μέχρι 1.200 ευρώ και οι αυξήσεις θα είναι ως 93 ευρώ το μήνα, εφόσον μηδενίσει την προσωπική διαφορά.


6. Στο ΤΣΜΕΔΕ, το 33% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη ως 800 ευρώ και το 65% από 801 ως 2.000 ευρώ.


7. Στον ΟΑΕΕ, το 55% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη ως 800 ευρώ, ενώ το 44,7% έχει σύνταξη από 801 ως 1.800 ευρώ. Οι αυξήσεις θα είναι καθαρές, εφόσον είναι πάνω από την προσωπική διαφορά.


8. Στο ΝΑΤ, τό 42% των συνταξιούχων παίρνει σύνταξη ως 800 ευρώ και το 57% έχει σύνταξη από 801 ως 2.200 ευρώ. Καθαρή αύξηση εκτιμάται ότι πάρουν οι μισοί συνταξιούχοι.


9. Στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, η πλειονότητα (σχεδόν το 70%) παίρνει σύνταξη από 1.200 ως 2.600 ευρώ και για τους περισσότερους οι αυξήσεις πέρασαν στην τσέπη.


ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Pages