Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά μερισμάτων Απριλίου 2023 (άνευ κράτησης ν. 4093/12) - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά μερισμάτων Απριλίου 2023 (άνευ κράτησης ν. 4093/12)

Γίνεται ενημέρωση των μελών ΕΑΑΛΣ ότι στην οικεία εφαρμογή της ιστοσελίδας του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (https://mtn.hellenicnavy.gr/login) αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα μερισμάτων (ΜΤΝ-ΕΚΟΕΜΝ) μηνός Απριλίου 2023, χωρίς τις κρατήσεις του ν. 4093/12, που καταργήθηκαν με το ν. 5018/23.

ΜΕ ΤΟ ν. 5018/23ΜΕ ΤΟ ν. 4093/12 

Pages