ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Απριλίου 2023: Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Απριλίου 2023: Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα


Αναρτήθηκαν σήμερα το πρωί στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα Πληρωμής Σύνταξης μηνός Απριλίου 2023.  


Για να δείτε και να εκτυπώσετε το ενημερωτικό σας σημείωμα μπορείτε να εισέρχεσθε (με χρήση κωδικών TAXISNET) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.e-efka.gov.gr/eAccess/login.xhtml

Με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα δικαιούχων, που είχαν αύξηση στην κύρια σύνταξή τους, διευκρινίζεται ότι αυτή αποδίδεται στη διακοπή των κρατήσεων του ν. 4093/2012 στα μερίσματα ΜΤΝ-ΕΚΟΕΜΝ, η οποία επηρεάζει τη συνολική κράτηση του ν.4093/2012 (συμπεριλ. αυτής στην κύρια σύνταξη).  


Επισημαίνεται ότι, επειδή η συνολική κράτηση ν. 4093/2012 υπολογίζεται στο άθροισμα κύριας σύνταξης και μερισμάτων, όταν από τον υπόψη υπολογισμό αφαιρούνται οι κρατήσεις στα μερίσματα, μειώνεται και η συνολική κράτηση.  


Επομένως, σε αυτούς που είδαν αύξηση, ενδέχεται να επήλθε μετάπτωση του κλιμακίου τους και συνακόλουθη μείωση κράτησης ν. 4093/2012 στην κύρια σύνταξη.  


Συνέπεια αυτών ήταν η αύξηση του καθαρού πληρωτέου ποσού της κύριας σύνταξής τους.

Pages