Η Νέα Σύνθεση ΔΣ/Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΑΑΜ) σε Σώμα - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Η Νέα Σύνθεση ΔΣ/Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΑΑΜ) σε Σώμα


Μετά την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού (Σ.Α.Α.Μ.) της 12 Φεβ. 2023, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16 Φεβ 2023 και η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως:


1. Πρόεδρος: Υπτγος ε.α. Ιωάννης Αλεξανδρής

2. Αντιπρόεδρος: Αντγος ε.α. Εμμανουήλ Κρασανάκης

3. Γενικός Γραμματέας: Ταξχος ε.α. Βασίλειος Παπαδόπουλος

4. Ταμίας: Σχης ΜΧ ε.α. Γεώργιος Γεωργόπουλος

5. Μέλος Δ.Σ.: Ταξχος ε.α. Γεώργιος Αποστολόπουλος

6. Μέλος Δ.Σ.: Ταξχος ε.α. Δημήτριος Κατσούλης

7. Μέλος Δ.Σ.: Ταξχος ε.α. Ανδρέας Φαμέλης

8. Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.: Αντγος ε.α. Αθανάσιος Κωφός

9. Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.: Ταξχος ε.α. Γεώργιος Σκουντής

10. Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ: Ανχης (ΜΧ) ε.α. Γεώργιος Λοχαΐτης

 

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι παρακάτω:


1. Πρόεδρος: Αντγος ε.α. Δημήτριος Μπάκας

2. Μέλος Εξ. Επ.: Αντγος ε.α. Νικόλαος Πιτσόλης

3. Μέλος Εξ. Επ.: Ταξχος ε.α. Γεώργιος Ανδρουλακάκης

4. Αναπληρωματικό μέλος Εξ. Επ: Σχης (ΜΧ) ε.α. Σπυρίδων Μάρας

Pages