Φορολόγηση αναδρομικών ν. 4093/12 - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Φορολόγηση αναδρομικών ν. 4093/12

Γνωρίζεται ότι για τη φορολόγηση των αναδρομικών που έλαβαν οι "παλαιοί" μερισματούχοι (πριν το ν. 4387/2016) ως επιστροφή των κρατήσεων του ν. 4093/12 στο μέρισμα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ (από Ιανουάριο 2021 έως Μάρτιο 2023), κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία για την τελική και οριστική φορολόγησή τους με 20% (στην πηγή) χωρίς περαιτέρω υποχρέωση απόδοσης επιπλέον φόρου εισοδήματος.

Παρατίθεται κατωτέρω το κείμενο της υπόψη τροπολογίας η υπερψήφιση της οποίας αναμένεται προσεχώς, ενώ για οποιαδήποτε εξέλιξη του θέματος θα γίνει ανάλογη ενημέρωση των μελών Ε.Α.Α.Λ.Σ._

Pages