ΕΑΑΝ: Δείτε τα αποτελέσματα Παραθερισμού 2023 - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

ΕΑΑΝ: Δείτε τα αποτελέσματα Παραθερισμού 2023


Γνωρίζεται ότι τα αποτελέσματα παραθερισμού έτους 2023 αναρτήθηκαν προ ολίγου στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Ν.

Για να δείτε τα αποτελέσματα παραθερισμού έτους 2023 :

  • με εύκολη αναζήτηση των στοιχείων σας σε ηλεκτρονικό αρχείο κάντε κλικ εδώ
  • για να δείτε τους αναλυτικούς πίνακες παραθεριστών και την κατανομή των οικημάτων στο ΘΑΝ κάντε κλικ ΕΔΩ.

Με αυτή την αφορμή, παρατίθενται παρακάτω αναλυτικές οδηγίες παραθερισμού στα ιδιωτικά καταλύματα, που αφορούν τα μέλη Ε.Α.Α.Λ.Σ.:

Οδηγίες Παραθερισμού στα ιδιωτικά ξενοδοχεία / πανσιόν / ενοικιαζόμενα δωμάτια / καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

α.  Το ποσόν που καταβάλει η ΕΑΑΝ στον κάθε δικαιούχο παραθερισμού σε Ιδιωτικά ξενοδοχεία, για διαμονή πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών είναι έως €350.  Για παραμονή μικρότερη των πέντε ημερών θα καταβάλλεται ποσό έως €70 ημερησίως.


(1) Αν το κόστος καταλύματος για διαμονή πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών υπερβαίνει το ποσό των €350 στην/ις απόδειξη/εις ή το/α τιμολόγιο/α, θα θεωρούνται έγκυρες/α αλλά το υπερβαίνον ποσό δεν θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ.  Αν το κόστος καταλύματος είναι μικρότερο των €350, θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο.  Το αυτό ισχύει σε περίπτωση προσκομίσεως πλέον της μίας απόδειξης/τιμολογίου.


(2) Αν το συνολικό κόστος καταλύματος για διαμονή μίας (1) έως τεσσάρων (4) ημερών υπερβαίνει το ποσό των €70 ευρώ στην απόδειξη ή το τιμολόγιο θα θεωρούνται έγκυρες/α, αλλά το υπερβαίνον ποσό δεν θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ.  Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος καταλύματος είναι μικρότερο των €70 ημερησίως, θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο.  Το αυτό ισχύει σε περίπτωση προσκομίσεως πλέον της μίας απόδειξης / τιμολογίου.


(3) Οι δικαιούχοι δύνανται να παραθερίζουν περισσότερο των 10 ημερών εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο, μέχρι την συμπλήρωση του ποσού των €350.

 

β.  Για την πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους παραθερισμού από τον ταμία της ΕΑΑΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση στη Χρηματική Διαχείριση ΕΑΑΝ:


(1) Νόμιμης Απόδειξη/εις ή τιμολόγιο/α του/των καταλύματος/των, ή ηλεκτρονική απόδειξη για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου παραθερισμού και ο αριθμός ήμερών ή το χρονικό διάστημα παραθερισμού, εντός των χρονικών ορίων της παραθεριστικής περιόδου από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.  (Δια ζώσης κατόπιν τηλεφωνικού Ραντεβού ή με ταχυδρομική συστημένη αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρίας Courier).


(2) Γνωστοποίηση αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας (φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ή αποδεικτικό μέσω internet banking όπου ο δικαιούχος παραθερισμού θα συμπεριλαμβάνεται ως δικαιούχος στον λογαριασμό αυτόν).  Σε αντίθετη περίπτωση κατόπιν συνεννοήσεως, θα εκδίδεται Τραπεζική Επιταγή Τράπεζας της Ελλάδος στο όνομα του δικαιούχου παραθερισμού που είτε θα παραλαμβάνεται δια ζώσης ή θα αποστέλλεται από ΕΑΑΝ μέσω εταιρίας Courier με χρέωση παραλήπτη.


(3) Οι αποδείξεις ή τα τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίζονται στον ταμία της ΕΑΑΝ το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία τα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.


Pages