ΕΑΑΛΣ Ανακοίνωση: Εκπτώσεις – προσφορές στην ακτοπλοΐα για τα μέλη - Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Breaking

Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

ΕΑΑΛΣ Ανακοίνωση: Εκπτώσεις – προσφορές στην ακτοπλοΐα για τα μέλη

Με σκοπό να εξασφαλίσει για τα μέλη της ευνοϊκές προϋποθέσεις μετακίνησης με τα πλοία της ακτοπλοΐας, στις 8 Μαΐου 2023 η Διοίκηση ΕΑΑΛΣ απηύθυνε αίτημα (βλ. παρακάτω) στο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), το φορέα συλλογικής εκπροσώπησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ακτοπλοϊκές μεταφορές στη χώρα μας:

Το πιο πάνω αίτημα της ΕΑΑΛΣ απέστειλε η Διοίκηση του ΣΕΕΝ προς τα μέλη της, ζητώντας οι απαντήσεις τους να γνωστοποιούνται απευθείας στην Ένωσή μας για την αμεσότητα και εγκυρότητα της ενημέρωσης των μελών της. 

Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθη η Ref Nr: LΚ/AKL/if/0334/23 από 18 Μαΐου 2023 απάντηση της Διεύθυνσης Εμπορικής Εκμετάλλευσης της εταιρείας «ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ» (ΑΝΕΚ LINES, BLUE STAR FERRIES, SUPERFAST FERRIES), η οποία τίθεται σήμερα υπόψη των μελών ΕΑΑΛΣ για την πληρότητα της ενημέρωσής τους.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η Διοίκηση ΕΑΑΛΣ θα συνεχίσει την ενημέρωση των μελών για τις εκάστοτε ισχύουσες εκπτώσεις-προσφορές στις μετακινήσεις τους με τα πλοία των ακτοπλοϊκών μεταφορών, με βάση την ροή πληροφόρησης που θα λαμβάνει από τα μέλη του Σ.Ε.Ε.Ν._Pages